Home / Tag Archives: איתור נזילה יצאת צדיק

Tag Archives: איתור נזילה יצאת צדיק

איתור נזילה יצאת צדיק

הביטוי המצוי איתור נזילה יצאת צדיק אינו רק מסתמן כמשל פולקלורי, אלא מביא לפניו הודעה עממית הנוגעת לחשיבות הטיפוח, הבדיקה השוטפת והיכולת לזהות בעיות בשלבן המוקדם.

Read More »